Kebşirleýiş tozy

 • E6013 öndürmek üçin kebşirleýiş tozy

  E6013 öndürmek üçin kebşirleýiş tozy

  Demir tozy titaniýa görnüşli örtükli uglerod polat elektrodynyň bir görnüşi bolan kebşirleýiş elektrodyny öndürmek üçin E6013 kebşirleýiş tozy.AC / DC.Positionhli ýerdäki kebşirlemek.Kebşirlemegiň ajaýyp ýerine ýetirijiligi bar we pytraňňy diýen ýaly.Easyeňil täzeden otlamak, gowy şlak bölünişigi, kebşirleme görnüşi bar.Saýlamak üçin umumy synp we rutile derejesi.

 • Elektrod öndürmek üçin kebşirlemek üçin çäge

  Elektrod öndürmek üçin kebşirlemek üçin çäge

  1. Önümiň ady: Çygly gum

  2. Goýmalar: Kebşirleýiş elektrodyny / akymly reňkli kebşirleýiş simini / sintirlenen akymy ýasamak

  3. Iň ýokary derejeli bäsdeşlik bahasy

  4. Hiliň berk gözegçiligi, karz hyzmatlary

 • Elektrod öndürmekde kebşirlemek üçin kaliý silikaty

  Elektrod öndürmekde kebşirlemek üçin kaliý silikaty

  AsalybaglaýjyKebşirleýiş elektrodyny ýasamak üçin kebşirleýiş tozy, kaliý silikat gigroskopiki we güýçli aşgar reaksiýasyna eýe bolan açyk aýna suwuk maddasyna reňksiz ýa-da birneme sarymtyl bolýar.Silisiýany çökdürmek üçin kislotada dargaýar.Kaliý silikaty köplenç ulanylýarkebşirleme çybyklaryny, kebşirlemek üçin elektrodlary öndürmek, boýag boýaglary we ýangyn saklaýjy.Durnukly ýagdaýda zäherli, yssyz, aç-açan, ýelimli suwuklykdyr.Suwda we kislotada ereýär, alkogolda eräp bilmeýär. 

Habaryňyzy bize iberiň: