E71T-GS - akymly reňkli kebşirleýiş sim

Gysga düşündiriş:

elektron sarp edilip bilinýän, Hytaý elektrody, kebşirleýiş elektrodlary Hytaý, uglerod polat kebşirleýiş elektrodlary, uglerod polat kebşirleýiş elektrodlary, kebşirleýiş elektrod zawody, Hytaý zawod kebşirleýiş elektrody, Hytaý kebşirleýiş elektrody, Hytaý kebşirleýiş çybygy, kebşirleýiş bahasy, kebşirleýiş üpjünçiligi, lomaý kebşirleýiş üpjünçiligi, global kebşirleýiş üpjünçiligi , kebşirleme materiallary, kebşirleýiş materiallary üpjünçiligi, ark kebşirlemek, polat kebşirlemek, aňsat kebşirleme elektrody, ark kebşirleýiş elektrody, ark kebşirleýiş elektrodlary, dik kebşirleýiş elektrody, kebşirleýiş elektrodlarynyň bahasy, arzan kebşirleýiş elektrody, kislotaly kebşirleýiş elektrodlary, aşgar kebşirleýiş elektrody, sellýulozik kebşirleýiş elektrody, çin kebşirleýiş elektrodlary, zawod elektrody, kiçi göwrümli kebşirleýiş elektrodlary, kebşirleýiş materiallary, kebşirleýiş materialy, kebşirleýji material, kebşirleýiş elektrod saklaýjy, nikel kebşirleýji çybyk, j38.12 e6013, kebşirleýji taýaklar elektrod, kebşirleýiş taýagy 6010, kebşirleýji elektrod e6010, kebşirleýji e7018, kebşirleýji elektrod e6011, kebşirleýji e7018, kebşirleýji elektrodlar 7018, kebşirleýji elektrodlar e7018, kebşirleýji çybyklar 6013, kebşirleýiş çybyklary 6013, kebşirleýji elektrodlar 6060, kebşirleýji elektrodlar, 6010 6011 kebşirleýji çybyk, 6011 kebşirleýji elektrod, 6013 kebşirleýji çybyk, 6013 kebşirleýji elektrod, 6013 kebşirleýiş elektrody, 6013 kebşirleýiş elektrody, 7024 kebşirleýji çybyk, 7016 kebşirleýji çybyk, 7018 kebşirleýji elektrod, 7018 kebşirleýiş elektrody, 7018 kebşirleýiş elektrody e7016, e6010 kebşirleýji çybyk, e6011 kebşirleýji çybyk, e6013 kebşirleýji çybyk, e7018 kebşirleýiş çybygy, e6013 kebşirleýiş elektrody, e6013 kebşirleýiş elektrody, e7018 kebşirleýiş elektrody, e7018 kebşirleýiş elektrody, J421 kebşirleýiş elektrody, J422 kebşirleýiş elektrody e6011, lomaý e6013, lomaý e7018, iň oňat kebşirleýiş elektrody, iň oňat kebşirleýiş elektrody J421, poslamaýan polat kebşirleýiş elektrody, poslamaýan polat kebşirleýiş çybygy, poslamaýan polat elektrod, SS kebşirleýiş elektrody, kebşirleýiş elektrod e312,309l kebşirleýiş elektro, 316 16 kebşirlemek, atlantik kebşirlemek, kebşirlemek, akym tozy, kebşirleýiş akymy, kebşirleýiş tozy, kebşirleýiş elektrod akymy materialy, kebşirleýiş elektrod akymy, kebşirleýiş elektrod materialy, wolfram elektrody, wolfram elektrodlary, kebşirleýiş simleri, argon arkasy kebşirlemek, gap kebşirlemek, gaz arkasy kebşirlemek, gaz metaldan kebşirlemek, elektrik kebşirlemek, elektrik kebşirlemek, ark kebşirlemek çybyklary, uglerod arkasy kebşirlemek, e6013 kebşirleýiş çybygyny ulanmak, kebşirleýiş elektrodlarynyň görnüşleri, akym ýadrosy kebşirlemek, kebşirleýişdäki elektrodlaryň görnüşleri, kebşirleme üpjünçiligi, metal, metal kebşirlemek, goralýan metal arkany kebşirlemek, alýumin kebşirlemek, alýumin kebşirlemek, alýuminiý kebşirlemek, turba kebşirlemek, kebşirleme görnüşleri, kebşirleme görnüşleriniň görnüşleri, kebşirleýişiň ähli görnüşleri, kebşirleýiş çybyklarynyň görnüşleri, 6013 kebşirleýiş çybyklary, elektrodlar, kebşirleýiş elektrodlary spesifikasiýa, kebşirleýiş elektrod klassifikasiýasy, kebşirleýiş elektrod alýumin, kebşirleýiş elektrod diametri, ýumşak polat kebşirlemek, poslamaýan polat kebşirlemek, e6011 kebşirleýiş çybygynyň ulanylyşy, kebşirleme çybyklarynyň ululygy, kebşirleýiş çybyklarynyň bahasy, kebşirleýiş elektrodlaryň ululygy, e6013, aw7070, 6 poslamaýan polatdan kebşirleýiş simleri, poslamaýan polatdan ýasalan kebşirleýji sim, gaplaň kebşirleýji sim, pes templi kebşirleýiş çybygy, 6011 kebşirleýiş çybygynyň güýji, 4043 kebşirleýji çybyk, çoýun demir kebşirleýiş hasasy, günbatar kebşirleýiş akademiýasy, sanrico kebşirleýiş çybyklary, alýumin kebşirleme çybyklary, kebşirleme önümler, kebşirleýiş tehnologiýasy, kebşirleýiş zawody


 • Min.Order mukdary:1 tonna
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 2000 tonna
 • Mugt nusga:Elýeterli
 • Omörite gaplama:Hoş geldiňiz
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt kategoriýasy

  Haryt bellikleri

  Goýmalar:

  AWS 5.20 E71T-GS, ýeke-täk geçiriji filet we galvanizli ýa-da uglerod polatdan 20 ölçeg ýaly inçe, kebşirlemek üçin niýetlenen, öz-özüni goraýan akymly simdir.Gazsyz sim E71T-GS, adatça kiçi göçme 110 woltlyk kebşirleýiş maşynlarynda ulanylýar we gaty az dargamak bilen tekiz ýaý hereketini hödürleýär.Syýahat tizligi çalt, aralaşmagy gowy we şlaklary aýyrmak aňsat.

  BELLIK: selfhli öz-özüni goraýan simlerde bolşy ýaly, E71T-GS-de galvanizli polatdan kebşirlemek üçin howa çalşygyna has köp üns berilmegini talap edýän ftorid birleşmeleri bar.Kebşirleýiş döwründe emele gelen sink oksidi dem almaly däldir, sebäbi ol demir tüsse gyzdyrmagyna sebäp bolup biler.Içerde ýa-da ýapyk ýerde kebşirläniňizde, howa çalşygynyň ýeterlikdigine göz ýetiriň.

  Passeke-täk geçiş programmalary üçin öz-özüni goraýan, ähli ýerdäki akymly reňkli sim.Galvanizli we ýumşak polatdan inçe ölçeglerde ulanmak üçin ajaýyp.Syýahat tizligi ýokary we kebşirlenen gyralary tekiz.Onda tekiz ýaý hereketi, doly şlak örtügi, şlaklary aňsat aýyrmak we pes ýaýramak bar.Gorag gazy talap edilmeýär.DC göni polýarlyk kebşirleýiş tokynyň ulanylmagy ýanmak howpuny azaldýar.Depolýasiýa netijeliligi goralýan metal ark elektrodlaryndan has ýokary.

  Gorag gazy: Gazsyz
  Goýlan metalyň himiki düzümi (%)

  Haryt Mn Si P S A1 Ni Mo Cr C V
  Standart ≤1.75 ≤0.60 ≤0.03 ≤0.03 ≤1.80 ≤0.50 / / / /

  Depozitlenen metalyň mehaniki aýratynlyklary

  Haryt Hasyl nokady (MPa) Dartyş güýji (MPa) Uzalma (%) Charpy V-notch täsir berkligi
  Synag synagy.(° C) Täsir energiýasy(J) Ortaça(J)
  Standart 00400 80480 ≥20 / / /

  5. Ölçeg we maslahat berilýän tok (DC-) we naprýa .eniýe diapazony

  Ölçegi Naprýa .eniýe diapazony Häzirki (DC-) Sim iýmit tizligi
  0.8MM 16 ~ 18V 100 ~ 160A 30 ~ 60
  0.9MM 16 ~ 19V 100 ~ 170A 30 ~ 65
  1.2MM 16 ~ 20V 120 ~ 200A 35 ~ 70

  Elýeterli diametrler:

  Dia.(mm): 0.8 0.9 1.0 1.2
  (dýuým) 0.030 '' 0.035 '' 0 .040 '' 0.045 ''

  Gaplamak:
  Bir çemçe üçin 1kg / 5kgs;
  takyk sargy, ýylylygy gysyp bolýan film we soňra kartonlara gaplamak.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  Habaryňyzy bize iberiň: