Ildumşak polat kebşirleýiş elektrody J422 E4303

Gysga düşündiriş:

Q235, 09MnV, 09Mn2 we ş.m. ýaly pes güýçli uglerodly polat gurluşlary we pes güýçli polat gurluşlary kebşirlemek üçin ulanylýar.

elektron sarp edilip bilinýän, Hytaý elektrody, kebşirleýiş elektrodlary Hytaý, uglerod polat kebşirleýiş elektrodlary, uglerod polat kebşirleýiş elektrodlary, kebşirleýiş elektrod zawody, Hytaý zawod kebşirleýiş elektrody, Hytaý kebşirleýiş elektrody, Hytaý kebşirleýiş çybygy, kebşirleýiş bahasy, kebşirleýiş üpjünçiligi, lomaý kebşirleýiş üpjünçiligi, global kebşirleýiş üpjünçiligi , kebşirleme materiallary, kebşirleýiş materiallary üpjünçiligi, ark kebşirlemek, polat kebşirlemek, aňsat kebşirleme elektrody, ark kebşirleýiş elektrody, ark kebşirleýiş elektrodlary, dik kebşirleýiş elektrody, kebşirleýiş elektrodlarynyň bahasy, arzan kebşirleýiş elektrody, kislotaly kebşirleýiş elektrodlary, aşgar kebşirleýiş elektrody, sellýulozik kebşirleýiş elektrody, çin kebşirleýiş elektrodlary, zawod elektrody, kiçi göwrümli kebşirleýiş elektrodlary, kebşirleýiş materiallary, kebşirleýiş materialy, kebşirleýji material, kebşirleýiş elektrod saklaýjy, nikel kebşirleýji çybyk, j38.12 e6013, kebşirleýji taýaklar elektrod, kebşirleýiş taýagy 6010, kebşirleýji elektrod e6010, kebşirleýji e7018, kebşirleýji elektrod e6011, kebşirleýji e7018, kebşirleýji elektrodlar 7018, kebşirleýji elektrodlar e7018, kebşirleýji çybyklar 6013, kebşirleýiş çybyklary 6013, kebşirleýji elektrodlar 6060, kebşirleýji elektrodlar, 6010 6011 kebşirleýji çybyk, 6011 kebşirleýji elektrod, 6013 kebşirleýji çybyk, 6013 kebşirleýji elektrod, 6013 kebşirleýiş elektrody, 6013 kebşirleýiş elektrody, 7024 kebşirleýji çybyk, 7016 kebşirleýji çybyk, 7018 kebşirleýji elektrod, 7018 kebşirleýiş elektrody, 7018 kebşirleýiş elektrody e7016, e6010 kebşirleýji çybyk, e6011 kebşirleýji çybyk, e6013 kebşirleýji çybyk, e7018 kebşirleýiş çybygy, e6013 kebşirleýiş elektrody, e6013 kebşirleýiş elektrody, e7018 kebşirleýiş elektrody, e7018 kebşirleýiş elektrody, J421 kebşirleýiş elektrody, J422 kebşirleýiş elektrody e6011, lomaý e6013, lomaý e7018, iň oňat kebşirleýiş elektrody, iň oňat kebşirleýiş elektrody J421, poslamaýan polat kebşirleýiş elektrody, poslamaýan polat kebşirleýiş çybygy, poslamaýan polat elektrod, SS kebşirleýiş elektrody, kebşirleýiş elektrod e312,309l kebşirleýiş elektro, 316 16 kebşirlemek, atlantik kebşirlemek, kebşirlemek, akym tozy, kebşirleýiş akymy, kebşirleýiş tozy, kebşirleýiş elektrod akymy materialy, kebşirleýiş elektrod akymy, kebşirleýiş elektrod materialy, wolfram elektrody, wolfram elektrodlary, kebşirleýiş simleri, argon arkasy kebşirlemek, gap kebşirlemek, gaz arkasy kebşirlemek, gaz metaldan kebşirlemek, elektrik kebşirlemek, elektrik kebşirlemek, ark kebşirlemek çybyklary, uglerod arkasy kebşirlemek, e6013 kebşirleýiş çybygyny ulanmak, kebşirleýiş elektrodlarynyň görnüşleri, akym ýadrosy kebşirlemek, kebşirleýişdäki elektrodlaryň görnüşleri, kebşirleme üpjünçiligi, metal, metal kebşirlemek, goralýan metal arkany kebşirlemek, alýumin kebşirlemek, alýumin kebşirlemek, alýuminiý kebşirlemek, turba kebşirlemek, kebşirleme görnüşleri, kebşirleme görnüşleriniň görnüşleri, kebşirleýişiň ähli görnüşleri, kebşirleýiş çybyklarynyň görnüşleri, 6013 kebşirleýiş çybyklary, elektrodlar, kebşirleýiş elektrodlary spesifikasiýa, kebşirleýiş elektrod klassifikasiýasy, kebşirleýiş elektrod alýumin, kebşirleýiş elektrod diametri, ýumşak polat kebşirlemek, poslamaýan polat kebşirlemek, e6011 kebşirleýiş çybygynyň ulanylyşy, kebşirleme çybyklarynyň ululygy, kebşirleýiş çybyklarynyň bahasy, kebşirleýiş elektrodlaryň ululygy, e6013, aw7070, 6 poslamaýan polatdan kebşirleýiş simleri, poslamaýan polatdan ýasalan kebşirleýji sim, gaplaň kebşirleýji sim, pes templi kebşirleýiş çybygy, 6011 kebşirleýiş çybygynyň güýji, 4043 kebşirleýji çybyk, çoýun demir kebşirleýiş hasasy, günbatar kebşirleýiş akademiýasy, sanrico kebşirleýiş çybyklary, alýumin kebşirleme çybyklary, kebşirleme önümler, kebşirleýiş tehnologiýasy, kebşirleýiş zawody


 • Min.Order mukdary:1 tonna
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 2000 tonna
 • Mugt nusga:Elýeterli
 • Omörite gaplama:Hoş geldiňiz
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt kategoriýasy

  Haryt bellikleri

  Rutile görnüşli elektrod
  ISO 2560-B-E4303 A.
  GB / T 5117 E4303

   

  Girişler:

  Q235, 09MnV, 09Mn2 we ş.m. ýaly pes pes uglerodly polat konstruksiýalary we pes güýçli polat gurluşlary kebşirlemek üçin ulanylýar.

  Aýratynlyklary:

  J422 adaty görnüşli elektrod.AC we DC güýç çeşmesi bilen kebşirläp bolýar we hemme ýerde bolup biler.Durnukly ýaý, az dargamak, şlaklary ýeňil aýyrmak we hökümdarlyk ukyby we ş.m. ýaly ajaýyp kebşirleýiş ýerine ýetirijiligi bar.

  Üns beriň:

  Umuman, kebşirlemezden ozal elektrody täzeden guratmagyň zerurlygy ýok.Çyglylyga täsir edende, ony 150 ℃ -170 at 0,5-1 sagatda gaýtadan guradyň.

  Kebşirleýiş pozisiýalary:

  PA, PB, PC, PD, PE, PF

  Rentgen kemçiligini ýüze çykarmak: Ⅱ derejesi

  DEPOSIT KOMPOSITIONASY (Hil bahasy):%

  Harytlar

  C

  Mn

  Si

  S

  P

  Ni

  Cr

  Mo

  V

  Talaplar

  ≤0.10

  0.32-0.55

  ≤0.30

  ≤0.030

  ≤0.035

  ≤0.30

  ≤0.20

  ≤0.30

  ≤0.08

  Adaty netijeler

  0.08

  0.37

  0.14

  0.018

  0.022

  0.030

  0.035

  0.005

  0.004

  MEXANIK MÜMKINÇILIKLER:

  Harytlar

  Dartyş güýji

  Rm / MPa

  Hasyl beriş güýji Rel / Rp0.2MPa

  Uzalma A /%

  Charpy V-Notch

  KV2(J) 0 ℃

  Talaplar

  430-560

  ≥330

  ≥22

  ≥47

  Adaty netijeler

  480

  420

  28

  80

  GYSGAÇA IŞLER TERTIBI: (AC, DC)

  Diametri (mm)

  2.0

  2.5

  3.2

  4.0

  5.0

  Häzirki (A)

  40-70

  60-90

  90-140

  160-210

  220-270

   

  Gaplamak:

  5kgs / guty, 4 guty / karton, 20kgs / karton, 50 karton / palet.1X20 "FCL üçin 21-26MT.

  OEM / ODM:

  OEM / ODM-ni goldaýarys we dizaýnyňyza görä gaplamagy ýasap bileris, jikme-jik ara alyp maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

   

   

  “Shijiazhuang Tianqiao Kebşirleýiş Materiallary Co., Ltd” 2007-nji ýylda esaslandyryldy. Professional kebşirleýiş elektrod öndürijisi hökmünde önümiň durnukly hilini saklamak üçin güýçli tehniki güýjümiz bar, önümi synag enjamlary doly.Önümlerimizde pes uglerod polat, Iow alIoy polat, ýylylyga çydamly polatlar, pes temperatura polat, poslamaýan polat, çoýun demir, gaty kebşirleýiş elektrodlary we "uanuanqiao", "Çangşan" markasy bolan kebşirleýiş elektrodlary bar. garyşyk kebşirleýiş tozy.

  Önümler maşyn, metallurgiýa, nebit himiýa senagaty, gazan, basyş gämisi, gämiler, binalar, köprüler we ş.m. ýaly dürli milli ykdysady ugurlarda giňden ulanylýar, Önümler ýurduň çar künjegine satylýar we gowy giň ulanyjylar tarapyndan kabul edildi.Önümlerimiziň ajaýyp öndürijiligi, durnukly hili, ajaýyp kebşirleme galyplary we şlaklary aýyrmak, pos, Stomata we döwülmäge garşy durmak ukyby, gowy we durnukly goýlan metal mehanikasynyň öndürijiligi bar.Önümlerimiz ýüz göterim eksport edilýär we dünýäde ABŞ-a, Europeewropa, Günorta Amerika, Awstraliýa, Afrika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa we ş.m. dünýäde giňden satyldy. Önümlerimiz ajaýyp hil, ajaýyp öndürijilik we müşderiler tarapyndan mähirli garşylanýar. bäsdeşlik bahasy.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  Habaryňyzy bize iberiň: